Social Listening là gì? Có vai trò gì trong duy trì và tìm kiếm khách hàng mới?

Đỗ Thị Tuyết Ngân marketing, social media

Trên các kênh trực tuyến, khách hàng nhận xét gì về thương hiệu của bạn? Social Listening là gì? Social Listening đóng vai trò gì …