Biết chạy quảng cáo Google Ads thôi chưa đủ, khiến chiến dịch mang lại hiệu quả mới khó

Các lầm tưởng tai hại ảnh hưởng đến chiến dịch quảng cáo Google

datddd content marketing, google adwords, marketing, seo

Mọi doanh nghiệp sở hữu website hiện nay đều đang chạy quảng cáo Google Ads thế nhưng ít ai biết cách khiến các chiến dịch quảng cáo này mang lại hiệu quả tốt nhất. Thực tế có rất nhiều chiến dịch quảng cáo được triển khai nhưng không mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. Nhìn lại những lý do khiến cho quảng cáo Google thất bại dưới đây. Hi vọng bạn sẽ có những định hướng chính xác cho chiến dịch của doanh nghiệp mình. Tự chạy quảng cáo để tiết kiệm chi phí Google hay bất cứ công cụ tìm kiếm nào cũng cho phép chạy quảng cáo dễ dàng. Với Google, bạn chỉ cần đăng ký tài …

Keyword Research for SEO: Learning the How-To Basics

duybh seo

The power of search engines in the digital age cannot be over-stated. For older generations, it may be easy to overlook the necessity to work on the digital side of your business, but for the younger generation, there has never been a world where you can’t use Google to search for everything you might want to buy.