Graphic Designer

NAVEE tuyendung

Graphic Designer Graphic Designer Mô tả công việc Các công việc chính Thiết kế các ấn phẩm event: Backdrop, standee, brochure, flyer, quà tặng,… Thiết kế banner hỗ trợ chiến dịch quảng cáo online: Facebook, Google, Email. Thiết kế layout Landing page. Nghiên cứu và tìm hiểu các xu hướng thiết kế mới. Cùng team …