Category Archive

Media Optimize Executive

NAVEE Tuyển dụng 2021

Account ManagerDigital Account ExecutiveBusiness Development ManagerMarketing Online ConsultantMedia Optimize ExecutiveContent Marketing ExecutiveGraphics DesignerSEO SpecialistStrategic Planner Media Optimize Executive Công ty Cổ phần Navee 12A Núi Thành, Phường 13, Tân Bình, TP HCM Ứng tuyển ngay Mô tả công việc: Theo dõi hiệu quả & chi phí các kênh quảng cáo digital của khách hàng. Báo …

Marketing Online Consultant

NAVEE Tuyển dụng 2021

Account ManagerDigital Account ExecutiveBusiness Development ManagerMarketing Online ConsultantMedia Optimize ExecutiveContent Marketing ExecutiveGraphics DesignerSEO SpecialistStrategic Planner Marketing Online Consultant Công ty Cổ phần Navee 12A Núi Thành, Phường 13, Tân Bình, TP HCM Ứng tuyển ngay Mô tả công việc: Chủ động tìm kiếm các cơ hội kinh doanh cho các mảng dịch vụ giải pháp …

Digital Account Executive

NAVEE Tuyển dụng 2021

Account ManagerDigital Account ExecutiveBusiness Development ManagerMarketing Online ConsultantMedia Optimize ExecutiveContent Marketing ExecutiveGraphics DesignerSEO SpecialistStrategic Planner Digital Account Executive Công ty Cổ phần Navee 12A Núi Thành, Phường 13, Tân Bình, TP HCM Ứng tuyển ngay Mô tả công việc: Tiếp nhận và theo dõi tiến độ cung cấp dịch vụ và chăm sóc khách hàng …

SEO Specialist

NAVEE Tuyển dụng 2021

Account ManagerDigital Account ExecutiveBusiness Development ManagerMarketing Online ConsultantMedia Optimize ExecutiveContent Marketing ExecutiveGraphics DesignerSEO SpecialistStrategic Planner SEO Specialist Công ty Cổ phần Navee 12A Núi Thành, Phường 13, Tân Bình, TP HCM Ứng tuyển ngay Mô tả công việc: Phân tích, lập chiến lược SEO tổng thể, SEO Onpage và Offpage. Phân tích từ khóa tiềm …

Graphics Designer

NAVEE Tuyển dụng 2021

Account ManagerDigital Account ExecutiveBusiness Development ManagerMarketing Online ConsultantMedia Optimize ExecutiveContent Marketing ExecutiveGraphics DesignerSEO SpecialistStrategic Planner Graphics Designer Công ty Cổ phần Navee 12A Núi Thành, Phường 13, Tân Bình, TP HCM Ứng tuyển ngay Mô tả công việc: Thiết kế các ấn phẩm event: backdrop, standee, brochure, flyer, quà tặng,… Thiết kế banner hỗ trợ …

Content Marketing Executive

NAVEE Tuyển dụng 2021

Account ManagerDigital Account ExecutiveBusiness Development ManagerMarketing Online ConsultantMedia Optimize ExecutiveContent Marketing ExecutiveGraphics DesignerSEO SpecialistStrategic Planner Content Marketing Executive Công ty Cổ phần Navee 12A Núi Thành, Phường 13, Tân Bình, TP HCM Ứng tuyển ngay Mô tả công việc: Xây dựng chiến lược, ý tưởng và nội dung cho các chiến dịch truyền thông. Phối …

Account Manager

NAVEE Tuyển dụng 2021

Account ManagerDigital Account ExecutiveBusiness Development ManagerMarketing Online ConsultantMedia Optimize ExecutiveContent Marketing ExecutiveGraphics DesignerSEO SpecialistStrategic Planner Account Manager Công ty Cổ phần Navee 12A Núi Thành, Phường 13, Tân Bình, TP HCM Ứng tuyển ngay Mô tả công việc: Dẫn dắt đội Account xuyên suốt quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng: từ cuộc …

Business Development Manager

NAVEE Tuyển dụng 2021

Account ManagerDigital Account ExecutiveBusiness Development ManagerMarketing Online ConsultantMedia Optimize ExecutiveContent Marketing ExecutiveGraphics DesignerSEO SpecialistStrategic Planner BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER Công ty Cổ phần Navee 12A Núi Thành, Phường 13, Tân Bình, TP HCM Ứng tuyển ngay Mô tả công việc: Chịu trách nhiệm về mục tiêu doanh số chung của công ty. Xây dựng chiến lược …

Strategic Planner

NAVEE Tuyển dụng 2021

Account ManagerDigital Account ExecutiveBusiness Development ManagerMarketing Online ConsultantMedia Optimize ExecutiveContent Marketing ExecutiveGraphics DesignerSEO SpecialistStrategic Planner Strategic Planner Công ty Cổ phần Navee 12A Núi Thành, Phường 13, Tân Bình, TP HCM Ứng tuyển ngay Mô tả công việc: Định hướng và xây dựng chiến lược Marketing tổng thể. Thu thập và phân tích dữ liệu, …