Media Optimize Executive

NAVEETuyển dụng

Account ManagerDigital Account ExecutiveBusiness Development ManagerMarketing Online ConsultantMedia Optimize ExecutiveContent Marketing ExecutiveGraphics DesignerSEO SpecialistStrategic PlannerMedia Optimize ExecutiveCông ty Cổ phần Navee12A Núi Thành, Phường 13, Tân Bình, TP HCMỨng tuyển ngayMô tả công việc: Theo dõi hiệu quả & chi phí các kênh quảng cáo digital của khách hàng. Báo cáo định kỳ cho cấp …

Marketing Online Consultant

NAVEETuyển dụng

Account ManagerDigital Account ExecutiveBusiness Development ManagerMarketing Online ConsultantMedia Optimize ExecutiveContent Marketing ExecutiveGraphics DesignerSEO SpecialistStrategic PlannerMarketing Online ConsultantCông ty Cổ phần Navee12A Núi Thành, Phường 13, Tân Bình, TP HCMỨng tuyển ngayMô tả công việc: Chủ động tìm kiếm các cơ hội kinh doanh cho các mảng dịch vụ giải pháp marketing (Social, SEO, Digital, Thiết …

Digital Account Executive

NAVEETuyển dụng

Account ManagerDigital Account ExecutiveBusiness Development ManagerMarketing Online ConsultantMedia Optimize ExecutiveContent Marketing ExecutiveGraphics DesignerSEO SpecialistStrategic PlannerDigital Account ExecutiveCông ty Cổ phần Navee20 Phan Liêm, Phường ĐaKao, Quận 1 , TP HCMỨng tuyển ngayMô tả công việc: Tiếp nhận và theo dõi tiến độ cung cấp dịch vụ và chăm sóc khách hàng sau khi bộ phận …

SEO Specialist

NAVEETuyển dụng

Account ManagerDigital Account ExecutiveBusiness Development ManagerMarketing Online ConsultantMedia Optimize ExecutiveContent Marketing ExecutiveGraphics DesignerSEO SpecialistStrategic PlannerSEO SpecialistCông ty Cổ phần Navee12A Núi Thành, Phường 13, Tân Bình, TP HCMỨng tuyển ngayMô tả công việc: Phân tích, lập chiến lược SEO tổng thể, SEO Onpage và Offpage. Phân tích từ khóa tiềm năng, lập kế hoạch link-building …

Graphics Designer

NAVEETuyển dụng

Account ManagerDigital Account ExecutiveBusiness Development ManagerMarketing Online ConsultantMedia Optimize ExecutiveContent Marketing ExecutiveGraphics DesignerSEO SpecialistStrategic PlannerGraphics DesignerCông ty Cổ phần Navee12A Núi Thành, Phường 13, Tân Bình, TP HCMỨng tuyển ngayMô tả công việc: Thiết kế các ấn phẩm event: backdrop, standee, brochure, flyer, quà tặng,… Thiết kế ấn phẩm truyền thông cho chiến dịch marketing …

Content Marketing Executive

NAVEETuyển dụng

Account ManagerDigital Account ExecutiveBusiness Development ManagerMarketing Online ConsultantMedia Optimize ExecutiveContent Marketing ExecutiveGraphics DesignerSEO SpecialistStrategic PlannerContent Marketing ExecutiveCông ty Cổ phần Navee12A Núi Thành, Phường 13, Tân Bình, TP HCMỨng tuyển ngayMô tả công việc: Xây dựng chiến lược, ý tưởng và nội dung cho các chiến dịch truyền thông. Phối hợp với bộ phận thiết …

Account Manager

NAVEETuyển dụng

Account ManagerDigital Account ExecutiveBusiness Development ManagerMarketing Online ConsultantMedia Optimize ExecutiveContent Marketing ExecutiveGraphics DesignerSEO SpecialistStrategic PlannerAccount ManagerCông ty Cổ phần Navee20 Phan Liêm, Phường ĐaKao, Quận 1 , TP HCMỨng tuyển ngayMô tả công việc: Dẫn dắt đội Account xuyên suốt quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng: từ cuộc họp đầu tiên với …

Business Development Manager

NAVEETuyển dụng

Account ManagerDigital Account ExecutiveBusiness Development ManagerMarketing Online ConsultantMedia Optimize ExecutiveContent Marketing ExecutiveGraphics DesignerSEO SpecialistStrategic PlannerBUSINESS DEVELOPMENT MANAGERCông ty Cổ phần Navee20 Phan Liêm, Phường ĐaKao, Quận 1 , TP HCMỨng tuyển ngayMô tả công việc: Chịu trách nhiệm về mục tiêu doanh số chung của công ty. Xây dựng chiến lược bán hàng; tìm kiếm, …

Strategic Planner

NAVEETuyển dụng

Account ManagerDigital Account ExecutiveBusiness Development ManagerMarketing Online ConsultantMedia Optimize ExecutiveContent Marketing ExecutiveGraphics DesignerSEO SpecialistStrategic PlannerStrategic PlannerCông ty Cổ phần Navee12A Núi Thành, Phường 13, Tân Bình, TP HCMỨng tuyển ngayMô tả công việc: Định hướng và xây dựng chiến lược Marketing tổng thể. Thu thập và phân tích dữ liệu, nắm bắt insights của khách …