Tổ chức các sự kiện Mắt Bão Workshop

NAVEE

Mắt Bão WorkshopWorkshop Mắt Bão nằm trong chuỗi workshop về Thương mại điện tử do Mắt Bão tổ chức nhằm hỗ trợ kiến thức cho cộng đồng kinh doanh, được tổ chức hàng tháng tại Hà Nội và TP.HCM.Các sự kiện tiêu biểu năm 2019Nuôi dưỡng và phát triển khách hàng tiềm năng với Marketing …