Navee Business Training Center

Là trung tâm đào tạo kinh doanh thực chiến các môn học về Sales, Marketing và Communication. NAVEE cung cấp những kiến thức quan trọng, cập nhật thông tin mới nhất cũng như kinh nghiệm thực tế giúp các cá nhân nâng cao kỹ năng, phát triển sự nghiệp và giúp các doanh nghiệp phát triển bền vững.
[the_grid name="training-courses"]