Miễn Phí Gói Tư Vấn Chiến Lược Marketing Automation Toàn Diện Cho Doanh Nghiệp

Đỗ Thị Tuyết Ngân automation, marketing

Bạn có biết? Theo thống kê của HubSpot (2019), các doanh nghiệp nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng với Marketing Automation sẽ kiếm được doanh số cao hơn 50%, với chi phí thấp hơn 33% so với lead không được nuôi dưỡng. Và dự đoán rằng, chi tiêu cho các công cụ tự động hóa …