03 sai lầm khiến Social Media không đạt hiệu quả

Đỗ Thị Tuyết Ngân marketing, social media

Phương tiện truyền thông xã hội (Social Media) là công cụ không thể thiếu trong kỷ nguyên số hiện nay. Nó đang được xem là một công cụ thời thượng của ngành tiếp thị. Mỗi doanh nghiệp nếu muốn phát triển đều cần có hoạt động social media. Tuy nhiên, để sử dụng phương tiện …