Landing Page Chốt Sales Hiệu Quả Với Công Thức AIDA

Đỗ Thị Tuyết Ngân business, marketing, website

Landing page là một trang trên website của bạn, nơi mà người dùng ghé thăm sau khi nhấn vào quảng cáo sau khi search một thông tin nào đó. Thông thường, landing page cũng có thể là một trang độc lập, tách biệt khỏi website của bạn. Nó tập trung vào một sản phẩm/ dịch …