COVID-19 – “phép thử” dành cho các doanh nghiệp F&B

Đỗ Thị Tuyết Ngân business, marketing

Đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu. Các doanh nghiệp Việt Nam cũng đang chịu những tác động nặng nề. Không nằm ngoài những diễn biến tiêu cực này, ngành F&B cũng gặp nhiều khó khăn, phải thu hẹp, tạm ngừng kinh doanh, điều chỉnh nhiều kế hoạch, giảm sút …