Analytics Call là gì? Nó nghĩa là phân tích theo dõi cuộc gọi.

Analytics Call là gì? Cách tăng tỷ lệ chuyển đổi khách hàng

Đỗ Đức Đình Đạt content marketing, marketing

Chuyển đổi khách hàng luôn là một chủ đề hấp dẫn của các nhà marketing, bán hàng trong doanh nghiệp. Khách hàng khi thực hiện cuộc gọi sẽ có xu hướng dễ dàng mua hàng nhiều hơn, khả năng tạo nên chuyển đổi trung bình nhanh hơn so với các khách hàng từ các kênh …