Location Targeting là gì? Cách tối ưu chiến dịch Mobile Marketing

Location Targeting là gì? Cách tối ưu chiến dịch Mobile Marketing hiệu quả

Đỗ Đức Đình Đạt content marketing, google adwords, marketing, seo

Hiện nay, Mobile Marketing đang đóng vai trò chủ yếu của một chiến dịch Mobile Marketing. Và để tăng thêm tính hiệu quả cho hình thức quảng cáo này, Location Targeting chính là một giải pháp hữu hiệu mà các doanh nghiệp nên áp dụng để việc tiếp cận khách hàng đạt được hiệu quả …