Kinh doanh qua Facebook – Thêm sức mạnh “vượt vũ môn Covid-19” cho ngành F&B

Đỗ Thị Tuyết Ngân marketing

Doanh nghiệp đang đứng trước vô vàn khó khăn khi phải đương đầu với những khủng hoảng do đại dịch Covid-19 gây nên. Đặc biệt với các ngành khó chuyển đổi sang mô hình online, gắn liền với yếu tố địa lý như ngành dịch vụ ăn uống (F&B) thì sự ảnh hưởng càng rõ …