Tổng hợp những đợt Google Update năm 2020 – 2021

Phạm Hiền business, seo

Năm 2020 là một năm đầy biến động đối với Google nói chung và đối với lĩnh vực SEO nói riêng. Cụ thể, Google đã cho ra mắt liên tục những đợt cập nhật thuật toán, những án phạt cho những Website không hướng tới người dùng. Đây chính là bước đầu để bước tới …