Cắt giảm chi phí Marketing mùa dịch – Doanh nghiệp đang tự “đào mồ” cho mình?

Đỗ Thị Tuyết Ngân business, marketing

Nhiều doanh nghiệp đã và đang cắt giảm nhiều loại chi phí như nhân sự, văn phòng, chi phí marketing,… để bảo tồn dòng tiền và “sống sót” trong mùa dịch đầy khó khăn. Tuy nhiên, họ đã quên mất nhiệm vụ quan trọng không kém là phục hồi và kinh doanh sau đại dịch. …