6 Chỉ Số Đo Lường Hiệu Quả Marketing Chủ Doanh Nghiệp Cần Biết

Đỗ Thị Tuyết Ngân facebook ads, google adwords, marketing

Hiệu quả một chiến lược tiếp thị ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp. Tuy nhiên, rất nhiều doanh nghiệp hiện nay cho rằng họ chưa được chứng kiến những kết quả đầy thuyết phục mang tính tác động đến hiệu quả kinh doanh của mình. Đó là vì …