Cảnh báo quan trọng của Google Chrome về HTTPS

Cảnh báo quan trọng của Google Chrome về HTTPS

Đỗ Đức Đình Đạt content marketing, marketing, seo

Google Chrome đã thông báo sẽ hiển thị thông báo “không an toàn” nổi bật trên thanh trình duyệt bắt đầu từ tháng 10/2018 trở đi. Điều này có thể sẽ khiến tỷ lệ thoát tăng cao, doanh thu và chuyển đổi giảm đi. HTTPS là gì? HTTPS viết tắt của Hyper Text Transfer Protocol Secure …